لیست قیمت زعفران نماشوم 5 اسفند 1402

1402/01/05

روند: ثابت

وزن  تومان  توضیحات
زعفران سوپرنگین صادراتی اتویی یک کیلو 86/200/000 نمایش تصاویر و توضیحات
نگین سوپر صادراتی یک کیلو 84/000/000 نمایش تصاویر و توضیحات
نگین سوپر یک کیلو 82/000/000 نمایش تصاویر و توضیحات
نگین یک کیلو 80/500/000 نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل سوپر صادراتی یک کیلو 78/500/000 نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل معمولی یک کیلو 76/500/000 نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل ضعیف یک کیلو 75/000/000 نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال قلمدار سوپر صادراتی یک کیلو 75/100/000 نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال قلمدار یک کیلو 73/700/000 نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال معمولی یک کیلو 71/000/000 نمایش تصاویر و توضیحات
دسته(دختر پیچ) یک کیلو 59/500/000 نمایش تصاویر و توضیحات
ریشه زعفران یک کیلو 7/500/000 نمایش تصاویر و توضیحات
زعفران رستورانی درجه یک یک کیلو نا موجود نمایش تصاویر و توضیحات

هل اکبر بنفش : هر کیلو 1/980/000 تومان

زرشک پفکی امسالی : کارتن 10کیلوی1/630/000 تومان

 

بازگشت به بالا
×

مشاوره فروش زعفران نماشوم

× خرید عمده و مشاوره